Chơi Game Ngày Đầu Tiên Đi Học Online

ame Ngày Đầu Tiên Đi Học

Trẻ em , Trí Tuệ , Quản lí

    Trò chơi Nàng tiên số 3

    Trò chơi Nàng tiên số 31

    Trò chơi Nàng tiên số 18

    Trò chơi Nàng tiên số 48

    Trò chơi Nàng tiên số 47

Thông tin game

Mêu tả Game : Ngày đầu tiên đi học: Đưa các chú chim đi học không phải là chuyện đơn giản. Bạn phải biết sắp xếp thời gian hợp lý
Hướng dẫn chơi : Dùng chuột để kéo các chú chim vào các giờ mà các chú cần phải đi học. Kéo sai bạn sẽ bị trừ điểm, làm đúng bạn sẽ được cộng điểm

Copy mã nhúng trò chơi Ngày Đầu Tiên Đi Học vào Website hoặc Blog của bạn: