Chơi Game Half Life Online

Thông tin game

Mêu tả Game : The popular game has got a flash version. Kill all the enemies with your weapon that has got 45 bullets per magazine. Good luck!
Hướng dẫn chơi : Mouse - Aim and shoot.

Copy mã nhúng trò chơi Half Life vào Website hoặc Blog của bạn: